menneskelig rådgivning – personligt forandringsarbejde
som udføres gennem den største respekt for den enkelte og hvor der skabes store resultater med få ord og stor handling

Ulla Hermansen
certificeret NLP master coach – enneagram business master

Genkender du

 • tvivl om mål
 • svært ved at holde fast
 • manglende overblik
 • handler ikke
 • leverer ikke til tiden
 • udlever ikke din drøm
 • ikke til stede
 • når ikke dine mål
 • ingen prioritering

Hvordan holder du fokus og præsterer gennem en række værktøjer inden for NLP arbejder du målrettet mod at opnå og fastholde fokus blandt andet ved hjælp af

 • strategier
 • livshjulet
 • hinkerude
 • logiske niveauer
 • visualisering
 • positive tanker
 • planlægning

Din værdi

 • afklaring
 • motivation
 • overblik
 • ærlighed
 • handlekraftig
 • lethed

arbejder dig på alle områder hen i mod klart fokus og målsætning, som skaber resultater


Genkender du

 • ubalance mellem arbejdsliv og familieliv
 • for mange tanker
 • søvnløshed
 • manglende koncentration
 • mistet overblik
 • irritation
 • nervøsitet
 • hovedpine
 • mindre fokus
 • mangel på ressourcer
 • sort/hvid tankegang

Hvordan forebygges stress og hvad gør du gennem NLP redskaber og modeller opbygges læring om

 • at forstå stress
 • afstresning
 • være proaktiv
 • kunne prioritere
 • skabe balance
 • holde fokus
 • tænke / handle anderledes
 • skabe positive følelser

Din værdi

 • trivsel
 • overskud
 • handle
 • overblik
 • fokus
 • glæde
 • energi
 • stressfri
 • præstere
 • livskvalitet

find din balance og bliv bevidst om dine styrker


Genkender du

 • uenighed på arbejdspladsen
 • misforståelse mellem kollegaer
 • manglende ressourcer
 • mindre selvværd
 • ikke i stand til at præstere
 • frustration
 • dine ønsker bliver ikke opfyldt

Hvordan håndteres konflikter med respekt for hinanden og de bedste resultater gennem en række NLP værktøjer skabes klarhed og læring om

 • anerkendelse
 • årsag / effekt
 • positionsarbejde
 • spejling
 • værdier
 • fælles mål

Din værdi

 • arbejdsglæde
 • mindre afhængig af andre
 • målrettet
 • styrke i samarbejde
 • i stand til at præstere
 • nærvær
 • gensidig forståelse
 • tolerance
 • mindre spildtid
 • handlekraftig

Genkender du

 • stress
 • svært at nå mål
 • udfordrende at nå de ting du gerne vil
 • misforståelse fra kollegaer, netværk, familie
 • lever livet halvt
 • gentager mønstre
 • begrænsende overbevisninger
 • uro
 • manglende glæde
 • dit drømmejob har en anden
 • du kan ikke komme i gang

Hvordan opnår du balance både i dit arbejdsliv og dit social liv, så du lever dit bedste liv og dermed bliver dit bedste jeg gennem

 • samtaleterapi
 • lyttesessioner
 • neutral balance

skabes der overblik over væsentligste udfordringer og balancen øges via fokus samt NLP værktøjer og mindfulness

Din værdi

 • tryghed
 • afklaring
 • indsigt i egne mønstre
 • glæde
 • lever dit bedst mulige liv
 • mentalt velvære
 • ingen stress
 • handlekraftig

udvikler og vedligeholder dit bedste jeg i balance, som kan handle, præstere og nå i mål til hver en tid


Genkender du

 • vanskeligt at formidle
 • svært at levere budskabet
 • misforståelser
 • tvivl om det du kommunikerer
 • indre kritiker
 • manglende gennemslagskraft
 • udfordring ved verbal modstand
 • andre forstår dig ikke

Hvordan kommunikerer du målrettet og konstruktivt gennem forskellige redskaber og modeller opbygges tro og tillid til skarp kommunikation

 • sproglige forudsætninger
 • sprog som støtter
 • mundelag
 • tidsforudsætninger
 • ressourcecirkel
 • kalibrering
 • mental strategi

Din værdi

 • forståelse
 • handlekraftig
 • ærlig
 • målrettet
 • overskud
 • fokus
 • kontakt

samarbejde, ledelse, uddannelse, markedsføring, rådgivning, alt afhænger af god kommunikation


Genkender du

 • indre uro
 • ingen energi
 • stress
 • manglende arbejdsglæde
 • mindre fokus
 • få ressourcer
 • ingen glæde
 • manglende tilstedeværelse

Hvordan styrkes livsmod, arbejdslyst og motivation gennem

 • eget træningsprogram med individuelle værktøjer
 • identifikation af værdier
 • støttende overbevisninger
 • øget fokus på egne mønstre
 • indsigt i menneskelige relationer

Din værdi

 • livsglæde
 • energi
 • overskud
 • overblik
 • balance
 • indsigt
 • bevidsthed

dit potentiale udfoldes til fulde og du bliver dermed i stand til at skabe alle de resultater og forandringer du ønsker - din styrke bliver, at du 100% ved hvor du er på vej hen og hvorfor